de koran, met een snuifje verstand


Ik ben vandaag begonnen met een kopie van de Koran te lezen die ik een jaar geleden ofzo gekocht heb. Het eerste deel bestaat uit een situering van de Koran t.o.v. andere godsdiensten ten tijde dat de Koran geschreven is. Door de eerste 8 blz had ik goede hoop voor dit boek. Het leek erop dat de leer van de Koran beter is opgebouwd dan bvb die van de Bijbel. Maar dan lees ik hetvolgende:


Godsdienst is geen fantasie van de mens

Op de vraag nu of deze godsdiensten een product van de menselijke fantasie waren,
luidt het antwoord zeer zeker, dat ze dit niet waren en wel om de volgende redenen:

Ten eerste waren hun Stichters volgens alle gebruikelijke normen mensen van geringe
middelen. Zij hadden geen macht of aanzien. Toch richtten zij zich zowel tot de
groten als tot de kleinen en na verloop van tijd klommen zij en hun volgelingen van
een bescheiden tot een hoge plaats in de wereld op. Dit bewijst, dat zij door een
grote Macht werden gesteund en onderhouden.

(De Koran, Arabisch - Nederlands, blz 9)

Na dat stuk kom nog een "Ten tweede" zal ik jullie even besparen, maar het is al even irrelevant als bovenstaande bewijsvoering.

Dat de stichters van godsdiensten nu mensen van geringe middelen waren of niet doet niet ter zake. Wat ertoe doet is dat die mensen anderen wisten te overtuigen van en onderrichten in hun leer. Dat ze zich tot groten en kleinen richtten bewijst allerminst dat ze gesteund werden door een grote Macht. Het shopping-channel bereikt ook alle groten en kleinen, maar ik zie niet in waarom god specifiek deze mensen zou steunen ?

Laten we nu stellen dat die mensen dan toch door een grote Macht gesteund zijn, waarom is dit dan een bewijs dat godsdienst "zeer zeker niet" een fantasie is van de mens ? Deze bewijsvoering slaat op niks.

Ik kan zo evengoed aanhalen dat god mij steunt omdat ik vandaag een brood gebakken heb en dat daarom dus het verhaal van the lord of the rings geen fantasie is.