650ml lichter

We zijn gisteren nog eens plasma gaan geven in het BTC, deze keer met meer succes. 650ml in 39 minuten.

Vandaag eens gebeld naar het rijexamen centrum, om te vragen wat ik moet doen om mijn huidig voorlopig rijbewijs (met begeleider) om te zetten naar een voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Blijkbaar is dat zo ingewikkeld niet. Gewoon naar een rijschool gaan en 20u rijles nemen. Daarna geven ze dan een papier mee waarmee ik een nieuw voorlopig rijbewijs zonder begeleider kan aanvragen.

Met heel de timesheet-affaire heb ik mij de laatste tijd erg opgejaagd in heel de zaak. Ik ben van mening dat timesheets nutteloos zijn als op voorhand niet geweten is wat gemeten moet worden. En als er dan wel geweten is wat gemeten moet worden, dan moet het aantal taak-categorien zo klein mogelijk zijn. Klein genoeg zodat er geen verwarring is tussen de verschillende categorien en zodanig dat eenieder alle categorien tegelijk kan beoordelen. In een paper over
het magische getal 7 wordt aangeraden om niet meer dan 6 categorien te kiezen per "dimensie". Dit had ik al natuurlijk aangevoeld, maar blijkbaar is het niet makkelijk om andere mensen daarvan te overtuigen.

Als we dan toch zo'n vervelende timesheets moeten invullen, dan is het best om dat proces zo kort en eenvoudig mogelijk te houden. Als het niet kort en eenvoudig is, dan lopen mensen verloren in de procedure, vergissen zich qua classificatie of erger, smijten er met hun pet naar. Het is dus zeer duidelijk in mijn ogen: Als er correcte data moet zijn, zorg dan dat de personen die ervoor moeten zorgen, dat op eenvoudige en snelle manier kunnen doen.