cadeau idee

Ik was naar een of andere feature aant zoeken in vim (om stukken code te kunnen collapsen) en ik kwam uit op de Vi Reference Mug

[Update]

Dit is de link die ik zoek: http://www.dgp.toronto.edu/~mjmcguff/learn/vim/folding.txt