verkiezingsgekte

Het valt op dat er binnenkort verkiezingen zijn in Belgie. Ineens komt elke politieker op de voorgrond voor de belachelijkste redenen en hebben ze allemaal een mening die knal hetzelfde klinkt als de vorige "maar toch op significante punten verschilt".

Dat is natuurlijk normaal in een verkiezingsgekte...

Maar dit artikel in de Standaard van deze morgen trok wel mijn aandacht:
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=DMF04062007_071


Kranten mogen advertentie Belang weigeren

BRUSSEL - Kranten mogen om commerciële of ideologische redenen een
verkiezingsadvertentie van het Vlaams Belang weigeren. Dat heeft de voorzitter
van de rechtbank van koophandel in Brussel beslist.
Gazet van Antwerpen en Metro moeten de verkiezingsadvertentie van Frank
Vanhecke (Vlaams Belang) plaatsen. De rechter aanvaardt het argument niet
dat deze kranten de advertentie te laat hebben ontvangen. Een weigering om
commerciële of ideologische redenen daarentegen is volgens de rechter
aanvaardbaar. ‘De anti-discriminatiewet moet wijken voor de vrije
meningsuiting.’

Het Belang bood de advertentie op 11 mei aan. Dat gebeurde bij vijf Vlaamse
kranten: De Standaard, De Tijd, Het Laatste Nieuws, de Gazet van Antwerpen
en Metro. Alle kranten weigerden de boodschap te plaatsen, die bestaat uit een
foto van partijvoorzitter Frank Vanhecke, met de mededeling dat hij bij de
verkiezingen van 10 juni lijsttrekker is voor de Senaat.

De rechter in kort geding aanvaardt dat kranten zich beroepen op de vrije
meningsuiting om de advertentie de weigeren. De vrije meningsuiting houdt het
recht in een mening te verkondigen, maar ook om een mening niet te
verkondigen, staat in het vonnis.

Op grond van die redenering mogen kranten weigeren de boodschap van
Vlaams Belang, onder meer over het vreemdelingenbeleid, niet door te geven
omdat die boodschap niet verzoenbaar is met hun maatschappijvisie.


Met andere woorden: het is blijkbaar normaal dat kranten niet objectief de waarheid moeten rapporteren. Ze dienen enkel berichten te rapporteren die stroken met hun maatschappijvisie ? Nu heb ik totaal geen vertrouwen meer in wat kranten schrijven...


Het Laatste Nieuws en De Tijd riepen ideologische redenen in. De eerste krant
riep bijvoorbeeld het Manifest van Oxford in, van de eerste Liberale
Internationale (1947), dat verwijst naar de mensenrechten.

De Standaard verwees in zijn verdediging enkel naar de commerciële schade
die publicatie van de advertentie kon veroorzaken, zoals het geval was in 2004.
Uitgever Corelio beriep zich ook op het recht om advertenties zonder opgave
van redenen te weigeren, en op de contractvrijheid. Ook dit argument is door
rechter Marc D’Hoore aanvaard.

De rechter voegt er voor De Standaard zelfs een ideologische overweging aan
toe. ‘Aangezien het common knowlegde is dat de dagbladen van deze groep
horen tot de katholieke sfeer’ en ‘dat de kerkelijke overheid op voorzichtige
wijze ernstige bedenkingen heeft gemaakt bij fundamentele standpunten
ingenomen door het Vlaams Belang.’

‘Ik ben tevreden dat de rechter heeft beslist dat we om principiële redenen
advertenties mogen weigeren’, zegt algemeen hoofdredacteur Peter
Vandermeersch. ‘Maar wat de rechter zegt over de katholieke sfeer en de
kerkelijke overheid is irrelevant en zelfs lichtjes belachelijk. Het is ook niet door
onze advocaat aangevoerd.’


How how how, de rechter voegt hier effe een extra ideologische reden toe waarom de Standaard die affiche zou geweigerd hebben.

"dat de kerkelijke overheid op voorzichtige
wijze ernstige bedenkingen heeft gemaakt bij fundamentele standpunten
ingenomen door het Vlaams Belang" ?!

Dat heeft de advocaat van de Standaard blijkbaar helemaal niet gezegd. Dat impliceert volgens mij dat de rechter dingen hoort die niet gezegd zijn, m.a.w. de feiten verdraait en dus niet objectief is.

Een serieuze krenking in mijn vertrouwen in het gerecht.


Senator Jürgen Ceder van het Belang reageert tevreden op de uitspraak. ‘Er
zijn toch twee kranten verplicht onze advertentie op te nemen. Maar de
opgelegde dwangsom van 2.500 euro ligt veel te laag. Waarschijnlijk kiezen
Gazet van Antwerpen en Metro ervoor deze som te betalen, in plaats van onze
advertentie te plaatsen.’

Ceder kondigt aan dat zijn partij bij een volgende verkiezing en een volgende
weigering opnieuw naar de rechter stapt. ‘De nieuwe anti-discriminatiewet is
nog strenger en aanvaardt uitdrukkelijk geen discriminatie op politieke gronden.’

Filip Verhoest


Natuurlijk voel ik mij weeral verplicht om een disclaimer te schrijven onder mijn opmerkingen, aangezien het hier over Vlaams Belang gaat.

Ik wil hier dan toch ook weer even vermelden dat het enkel VB lijkt te zijn die telkens worden geviseerd in dit soort onnozelheden en dat er dus niemand anders is die verdediging nodig heeft.
Want begrijp mij niet verkeerd: ik ben een voorvechter van vrije meningsuiting en van vrijheden zoals het een goede liberaal betaamt (en dat is "liberaal" in de correcte zin van het woord, niet hetgeen VLD er van maakt).
Als het hier om eender wie anders ging, zou ik mij evenzeer getroffen voelen.

Conclusies van de dag: